воскресенье, 23 октября 2016 г.

Я У СВІТІ Тема. СИМВОЛИ ДЕРЖАВИ

 В умовах сучасного життя усе більшої актуальності набуває виховання у дітей почуття патріотизму , відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції. Сучасна школа повинна виховувати громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Дуже важливою справою є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну, виховання самосвідомості, налаштованості на осмислення моральних та культурних цінностей, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності. 
 Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійнюється
у процесі навчально-пізнальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках,так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах «учитель-учень», «учень-учень».
У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту,традицій.
У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.
Патріотичне виховання на уроках предмету «Я у світі» спрямовано на соціалізацію особистості школяра, його патріотичне і громадянське становлення. Найважливішим спрямуванням змісту цього предмета є
формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, гуманізм, працелюбство; виховання в дитини власного «Я», творчої , активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу, самої себе, інших людей.
 Україна, її  державотворні цінності, вироблення громадянських почуттів, поведінкових еталонів – ці елементи змісту є першорядними, що задають мету реалізації програми.
Виходячи з цих завдань, я вважаю, що вивчення державних символів є однією з найважливіших тем.
 Матеріали уроку «Символи держави» доцільно використовувати на уроках предмету «Я у світі», на виховних та класних годинах


Я У СВІТІ
Тема. СИМВОЛИ ДЕРЖАВИ
Мета: розширити знання учнів про державні символи України: Герб, Гімн, Прапор; вчити поводитися в уро­чистих ситуаціях, у пам'ятних місцях; сприяти формуванню національної свідомості учнів; виховувати повагу і любов до України; державних символів. 
Обладнання: прапор України, малий Державний герб України, Державний гімн України (аудіозапис), аркуші паперу, запис теми та акровірша на дошці, картки.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 (Читання акровірша дітьми з дошки)
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша нам своя пустиня,
Аніж зелений в чужині рай.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.       Гра «Я знаю...»
   Знайдіть назву Батьківщини в цьому вірші.
   Чи погоджуєтесь ви з тим, що Батьківщина є святинею для кожної людини?  Поясніть.
   Як ви розумієте вислів «Україна – незалежна держава»?
— Пригадайте назви архітектурних пам'яток, які є в столиці України.
2.  Робота над загадками
•  На ріднім полі шепчуть колоски,
Я рад би знати тихі їх думки.
Я слухав, чув, як кожна колосина Шептала тихо слово: ... (Україна).           М.Петров
•  Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов'їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься... (Україна).
3.       Гра «Збери прислів'я»
Де рідний край,..                          …умій за неї постояти
У чужій сторонці…                        …не так світить і сонце
Навіть у птахів…                             … немає народу
           Батьківщина – мати…                    …там і під ялинкою рай
Без мови…                                       …є батьківщина
4.   Робота над загадками
Символ нашої держави —
Це тризуб жовто-яскравий. (Герб)
           Синє небо, жовте жито —
          Цю святиню знають діти. (Прапор)
           Коли звучить він – всі встають,
           До серця руку прикладають,
           І вголос, й подумки співають,
           І Україну прославляють. (Гімн України)                     
III. ПОВІДОМЛЕН НЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
   Поміркуйте, для чого державі мати свої символи? Де ви зустрічалися з державними символами України?
   Діти, ми сьогодні поглибимо наші знання про державні символи України.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.           Повідомлення вчителя
   Кожний народ намагається виявити себе і свою суть у державних символах. У статті 20 (розділ 1) Конституції України записано:«Державними символами України є Державний прапор України, герб і гімн».
Словничок
Державний символ – знак, зображення або мелодія, які відображають якісь суттєві прикмети певної держави.
2.     Робота за підручником (с. 104-107)
Прочитайте текст на с. 104-105 і поділіться своїми думками щодо про­читаного.
Що із прочитаного було вам знайоме?
Що нового ви дізналися?
Що таке символ?
Розгляньте малюнок на с. 104. Що на ньому зображено?
Назвіть символи держави.
Що таке герб?
Де ви бачили Герб України?
Опишіть його.
Що означає Герб України?
Прочитайте рубрику «Чи знаєш ти?» на с. 105. Розкажіть, про що ви ді­зналися.
Якби вам довелося розробляти герб свого роду, свого міста, що б ви зо­бразили? Поцікавтеся, може, у вашого міста вже є свій знак. Який він?
3.Повідомлення юних істориків.
Герб - це символ влади.  Золотий тризуб на синьому тлі – дуже давній знак. Він зустрічається ще за часів Князівської України, зокрема на монетах київського князя Володимира Великого. Отже, нашому гербу – понад тисячу років!
 Багато істориків висловлюють свій погляд на історію походження тризуба. Одні вважають його зображенням церковного світильника або якоря; інші – голуба. Є думка, що князівський знак-тризуб символізує місто Київ, яке виникло на трьох пагорбах: Старокиївському, Щекавиці, Хоревиці.
Є й інші погляди. Число "три" завжди вважалося казковим, чарівним. У народних казках йдеться про трьох богатирів, три бажання, які виконують чарівники, три дороги, що лягають перед казковими героями. Отже, у тризубі відображено триєдність життя. Це Батько-Мати-Дитя. Вони символізують собою Силу-Мудрість-Любов.
4.Продовження роботи за підручником.
Прочитайте вірш Наталки Поклад «Прапор» на с. 106.
Що розповідається у вірші про Прапор України?
Розгляньте малюнок на с. 106. Розкажіть, що на ньому зображено.
Прочитайте текст на с. 106-107.
Що із прочитаного було вам знайоме?
Що нового ви дізналися?
Фізкультхвилинка
Ми мандруєм, ми мандруєм,
Україною крокуєм.
Ось побачили Карпати.
Як вершину нам дістати?
Заглянемо в озерця,
не торкнутися нам дна!
Так ми довго-довго йшли
І до школи знов прийшли.
5.     Повідомлення юних істориків
1)    Прапор України
Прапор виник ще за античних часів і поширився в Європі у добу Середньовіччя. Найдавніші прапорні полотнища були трикутно-клинові, потім з’явилися чотирикутні. Крім синього і жовтого (колір неба і сонця), найбільш поширеними кольорами були червоний і білий. Великого розквіту набуло українське прапорництво у героїчну козацьку добу. Тоді з’явився новий прапор – малинового кольору, який став основним у козаків. Сині і жовті барви використовувалися під час війни під проводом Б.Хмельницького. Потім їх почали використовувати Українські Січові стрільці та Українська Повстанська Армія. Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями.
Жовтий колір - це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує життя всьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не заколосився б хліб. Це символ достатку українського народу. Блакитний, синій колір - це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір води, без якої не дозрів би хліб. І ще - це колір миру.
2)    Гімн України
Слово гімн грецького походження (похвальна пісня) – урочиста пісня, прийнята як символ державної національної єдності. Слова Національного Гімну «Ще не вмерла України…» написав у 60-х роках ХІХ століття відомий український поет Павло Чубинський. Музику написав західноукраїнський композитор Михайло Вербицький. Гімн - це хвалебна пісня своїй Батьківщині, в якій народ висловлює побажання бути вільним, щасливим, жити в достатку.
З гімну починають урочисті збори, свята, надзвичайні масові події, гімном їх і закінчують. Слухають і виконують гімн стоячи.
Пам'ятайте! Коли звучить Гімн України на урочистих подіях, потрібно встати. (Аудіозапис Гімну України)
6.Продовження роботи за підручником.
Розгляньте малюнок на с. 107 угорі. Як цей малюнок пов'язаний із тек­стом нас. 106-107?
V.    УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.   Робота в парах
— Віднови речення.
    Коли звучить... (Гімн України) — потрібно встати, гордо і голосно співати.
    (Гімн)... напам'ять треба знати, разом з усіма співати.
    Біля... (Прапора Україна) зупинись, честь віддати не лінись.
    Наш... (герб) — тризуб: запам'ятай і про це не забувай.
2.  Робота в групі
Розгляньте малюнки на с. 107 унизу. Які квіти зображено?
Уявіть, що ваш клас вирішив до Дня Незалежності України створити клумбу у виґляді Державного прапора. Обговоріть, які квіти на ній можна ви­ростити.
( Кожна група створює свій прапор і презентує роботу)
VI.    Підсумок уроку
1.Слово вчителя
 Україна – велика, багата й прекрасна країна. Це безмежні колосисті поля, пишні вишневі та яблуневі сади, повноводні ріки та синьоокі озера, різнобарвні луки і затишні гаї, мальовничі села і великі міста, це мудрі й талановиті люди. Щоб бути справжніми синами і доньками України, треба любити свою Батьківщину, знати і шанувати її традиції, закони і символи.
2.Вправа «Закінчи речення»
Наша Батьківщина - …. (Україна)
Державними символами України є …..(гімн, прапор, герб).
Прапор України двоколірний - ……(жовтий, синій)
Гімн України – це пісня…… («Ще не вмерла України…»)
Слова гімну написав…… (Павло Чубинський)
Музику до гімну створив … (Михайло Вербицький).
Герб України - ….(тризуб)
У тризубі відображено триєдність життя -….  (Батько-Мати-Дитя).
3.Бесіда
Які ви знаєте державні символи України?
Яку назву має Гімн України?
Як потрібно ставитися до державних символів України?
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати матеріал підручника с. 104-107.  Разом з батьками дослідіть, на яких документах членів вашої сім'ї міс­титься Герб України, де його можна ще зустріти.